SEC odrzuca wniosek o notowanie ETF-u Bitcoin

Analiza dokumentu SEC z 10 marca 2017.

11 marca miało miejsce wydarzenie na które od kilku tygodni rozpalało inwestorów na rynku BTC, oraz było głównym motorem napędowym wzrostu ceny Bitcoina. Amerykańska Komisja Papieroów Wartosćiowych i  Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission) tego dnia miała wydać werdykt na temat przyzwolenia na notowania ETP (exchange traded product) opartego na funduszu braci Winklevoss, który miał by odwzorowywać cenę Bitcoina.

Poniższy wykres prezentuje dzienne notowania BTC i ogromny spadek zanotowany po odmownej decyzji SEC:

 

SEC opublikowało decyzję w formie 38 stronicowego dokumentu który przeanalizowałem. Zawiera on bardzo wartościową wiedzę ponieważ przedstawia poglądy dwóch stron, amerykańskiego regulatora rynku, funduszu BTC zainteresowanego listingiem, oraz dopełnia obraz wypowiedziami komentatorów przedstawiających obydwa 0bozy. Dzięki temu wiemy jakie poglądy na BTC ma oficjalny regulator amerykańskiego rynku giełdowego.

 

Powody odmowy

Głównym powodem wydania odmownej decyzji było, według agencji, ciągle zbyt małe uregulowanie rynku BTC a przez to narażenie inwestorów na manipulację i nieczyste praktyki, które mogą wpływać na wahania cen BTC a przez to na wycenę ETP i portfelów inwestorów instytucjonalnych jak i prywatnych.

Lista powodów:

 • zbyt mała regulacja rynku BTC
 • rynek BTC jest płytki a przez to łatwo o manipulacje
 • większość handlu odbywa się poza USA
 • handel BTC skupia się w państwach gdzie kontrola nad giełdami prawie nie istnieje
 • 90% handlu odbywa się na parze BTC/CNY
 • handel w USD stanowi zaledwie 10% rynku
 • brak surveillance-sharing agreement z giełdami dominującymi na rynku
 • giełda Gemini na której miał się opierać trust BTC odpowiada zaledwie za 10% handlu w USD i tylko 0.07% światowego handlu BTC

Wymogiem ustawy dotyczącej instrumentów ETP jest aby zarówno emitent owego instrumentu jak i giełda na której handluje się samo aktywo którego dotyczy ETF był poddawane regulacją, transparentne, a co najważniejsze miały podpisane porozumienie o wzajemnej wymianie danych (surveillance-sharing agreement ), tak aby zapewniać symetryczny dostęp do informacji i zapobiegać nieczystym praktykom i manipulowaniu transakcjami w celu wpływania na cenę.

 

Zalety i wady runku BTC

Jeden z komentatorów przytaczany w dokumencie wymienia czynniki, które sprawiają że rynek BTC jest mniej podatny na manipulacje:

 1. Bitcoina nie dotyczą informacje związane z zyskiem, obrotem, akcjami korporacyjnymi lub nowymi źródłami podaży (jak np w przypadku surowców).
 2. Bitcoin jest odporny na rozsiewanie fałszywych lub mylących informacji, które często mają miejsce na rynku giełdowym.
 3. Każda giełda Bitcoin jest do pewnego stopnia niezależnym rynkiem, tym samym popyt na płynność niekoniecznie musi rozszerzać się na inne giełdy.
 4. Znaczny rynek OTC (over the counter) zapewnia dodatkową płynność i pozwala absorbować wstrząsy na rynku.
 5. Nie istnieje moment zamknięcia rynku, którym można by manipulować jak w przypadku standardowych instrumentów (np. koniec sesji, wygasanie opcji, końcówka roku itp.). Rynek BTC działa 24/7, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 6. Rynek BTC nie podlega patologiom takim jak ,,spoofing” czy high frequency trading.
 7. Książki zleceń (order book) są publicznie dostępne poprzez API giełd w czasie rzeczywistym.
 8. Nie jest możliwe aby jedna osoba osiągnęła dominującą pozycję na rynku.

SEC zgadza się z większością tych opinii jednak nadmienia że istnieją inne czynniki mogące wpłynąć negatywnie na wahania cen a które są wyjątkowe tylko dla BTC. Mowa o działaniach krajowych regulatorów (przykład to wpływ decyzji Chińskiego Banku Centralnego), ,,hard forkiem: (czyli rozdzieleniem Bitcoina w skutek konfliktu kopalni na dwa niezależne łańcuchy i tym samym dwie niezależne waluty), manipulowaniem ceną na jednej giełdzie poprzez wykorzystanie płytkiego rynku. Od siebie dodam takie czynniki jak duże kradzieże BTC, awarie giełd czy wreszcie pojawianie się kolejnych projektów (vide Ethereum), które mogą powodować odpływ kapitału od BTC.

 

Dominacja Chin i brak regulacji

Główną wątpliwością SEC powtarzającą się w kilku miejscach dokumentu jest koncentracja 90% handlu BTC w Chinach na parze BTC/CNY, oraz fakt że większość z handlu na parze BTC/USD również odbywa się poza USA, głównie w Chinach Hong Kongu, Singapurze oraz Bułgarii na niesławnej giełdzie BTC-E. Amerykański regulator rynku wskazuje na zagrożenie iż kraje w których skupia się większość rynku BTC, regulują go w bardzo małym stopniu lub nie istnieją żadne regulacje, przez co rynek jest podatny na nieczyste praktyki. Wymienia się takie działania jak manipulowanie transakcjami, fałszowanie wolumenów, czy wykorzystywanie niektórych giełd do sprzedaży kradzionych BTC, lub prania środków pochodzących z podejrzanych źródeł.

 

Konkluzja

,,The Commission notes that bitcoin is still in the relatively early stages of its development
and that, over time, regulated bitcoin-related markets of significant size may develop.”

Bardzo ważny fragment, według komisji Bitcoin ciągle znajduje się w relatywnie wczesnej fazie rozwoju i z czasem regulowane rynki BTC o znaczącym rozmiarze mogą się pojawić. Paradoksalnie uważam że jest to wniosek pozytywny dla każdego zainteresowanego technologią i rynkiem BTC, ponieważ oznacza to że ciągle jest tutaj pole do działania.

 

Link do dokumentu: https://pl.scribd.com/document/341525335/SEC-Bitcoin-ETF-Rejection

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *